Umsagnir
Breytingar á gjaldskrárheimildum MAST
Umsögn um breytingar á búvörulögum
Stórefling innlendrar matvælaframleiðslu