Frumvarp
Viðreisn leggur til breytingar á búvöru- og búnaðarlögum